Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-08-20

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystępuje do realizacji nowego instrumentu polityki rynku pracy – obsługi Krajowego Funduszy Szkoleniowego.
Działania finansowane z tego źródła dają możliwość wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, których wiedza i umiejętności są nieadekwatne do warunków obecnej sytuacji gospodarczej. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to inwestycja w potencjał kadrowy firm, który ma pomóc zapobiegać utracie zatrudnienia z powodu nieaktualnych kompetencji.
Na wniosek pracodawcy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów szkoleń w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Uwaga! W latach 2014-2015 środki KFS przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących
w wieku 45 lat i więcej.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym na stronie internetowej urzędu www.pupnisko.pl w zakładce
„Dla pracodawców i przedsiębiorców” → Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców → Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W przypadku zainteresowania tą formą pomocy prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku pod nr tel. 15 8412-313 wewn. 38 do dnia 27 sierpnia 2014r.

 

 

2014-08-19

Nabór młodzieży do projektu "Równi na rynku pracy"

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nisku informuje, że trwa nabór młodzieży do projektu "Równi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 18 do 25 lat,

- pozostających bez pracy, nie uczących się,

- nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w projekcie można uzyskać osobiście w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Nisku, ul. 3 Maja 54A/1 ( na placu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodwej) lub telefonicznie pod nr telefonu 15 873-96-37

Ulotka

2014-08-12

Oferta współpracy dla pracodawców- organizacja staży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku poszukuje pracodawców, którzy są zainteresowani zorganizowaniem stażu dla osób uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko"

OGŁOSZENIE

2014-08-01

Ogłoszenie naboru wniosków do projektu "Własna firma zamiast bezrobocia"

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków do projektu "Własna firma zamiast bezrobocia" w dniach od 7 sierpnia 2014 r. do 5 września 2014 r., skierowanego do mieszkańców powiatów : niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz m. Tarnobrzeg.

Plakat   Ogłoszenie o naborze

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2014-07-01
do 2014-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2014-07-01
do 2014-09-30
< poprzednia 1 następna >