Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-12-11

Projekt dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST z Rzeszowa zaprasza osoby niesłyszące i słabosłyszące do udziału w projekcie" Pierwszy krok do zatrudnienia- Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących"-  rekrutacja do 31.12.2014 r.

Ogłoszenie Plakat

2014-12-08

Program szkoleniowo - stażowy "Ponowny start"

BD Center Sp z o.o z Rzeszowa informuje o naborze  do programu "Ponowny start" w ramach projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy"

Ogłoszenie o naborze                                                   Plakat

2014-12-05

Program "Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II"

Agencja Rozwoju Regionalnego"MARR" S.a w Mielcu- Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych informuje o realizacji na terenie województwa podkarpackiego rządowego programu pożyczkowego"Pierwszy biznes-Wsparcie w  starcie II", w ramach którego oferuje:

  1. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej  w kwocie do 75 tys. zł
  2. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w maksymalnej kwocie 22 tys zł.

Nabór wniosków od 17 listopada 2014 r.

Plakat

2014-11-13

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawiadamia o uruchomieniu  rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. "Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II". BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada 2014 r. będą udzielać:

  • pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla studentów ostatniego roku studiów, poszukujacych pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 m-cy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
  • pożyczek  dla podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na utworzenie m-sca pracy dla bezrobotnych, w tym skierowanych przez powiatowe urzędy pracy

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws, wws.bgk.pl

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2014-08-29
do 2014-12-31
Porady grupowe PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2014-08-29
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >