Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-02-10

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznaie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że od dnia 15 lutego 2016r. rozpoczyna nabór wniosków
o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowegona sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn.zm.).

Wsparcie ze środków KFS w 2016r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów

Wnioski należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszego działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni
od dnia ich złożenia, do wyczerpania limitu posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Wniosek o przyznanie środków z KFS

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać:

  • na stronie internetowej urzędu www.pupnisko.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców → Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • osobiście w Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6A , pok. 10
  • telefonicznie pod nr tel. 15 8412-313 wewn. 38

 

2016-02-10

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku (Klub Pracy - pok. 17 I piętro)odbędzie się spotkanie adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących pozyskać dotacje z funduszy europejskcich.Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE

2016-01-29

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nisku zaprasza na bezpłatne szkolenie "Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem - kat. I WJO z modułem wymiany butli gazowej"

 Treść ogłoszenia

2016-01-28

Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie niżańskim (II)"wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OGŁOSZENIE

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2016-01-01
do 2016-03-31
Porady grupowe PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2016-01-01
do 2016-03-31
< poprzednia 1 następna >