Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-02-27

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznaie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że od dnia 09 marca 2015r. rozpoczyna nabór wniosków pracodawców
o przyznanie
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowegona sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracodawcy i pracowników w wieku 45 lat i więcej
(zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 149.)

Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia,
do wyczerpania limitu posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać:

- na stronie internetowej urzędu www.pupnisko.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców → Krajowy Fundusz Szkoleniowy

- osobiście w Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6A , pok. 10

- telefonicznie pod nr tel. 15 8412-313 wewn. 38

 

2015-02-25

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

2015-02-18

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu z dniem 20 lutego 2015 roku naboru wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Informacja

2015-02-16

Plan szkoleń 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy->Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy->Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji->Plan szkoleń 2015 został zamieszczony Plan Szkoleń na rok 2015.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2015-04-01
do 2015-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna >