Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-07-20

KARIERA W POLSCE - dni rekrutacji dla Polaków w Norwegii

Sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy oganizują na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. "Kariera w Polsce", które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2016r. w Oslo i Stavanger.
W związku z tym zaprasza do udziału w wydarzeniach polskich pracodawców poszukujących kandydatów do pracy w branży budowlanej i przemysłowej pośród polaków mieszkających w Norwegii w celu zachęcenia ich do powrotu do Polski.

 

OGŁOSZENIE

2016-06-20

Ogłoszenie naboru wniosków o środki rezerwy z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że od dnia 27 czerwca 2016r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn.zm.)

Wsparcie ze środków Rezerwy KFS w 2016r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów przyjętych przez Radę Rynku Pracy:

  1. Kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
  2. Kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych;
  3. Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.253,10zł

Wnioski należy składać nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszego działania w ramach KFS

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, do wyczerpania limitu posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wniosek o przyznanie środków z KFS

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać:

  • na stronie internetowej urzędu www.pupnisko.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców → Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • osobiście w Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6A , pok. 10
  • telefonicznie pod nr tel. 15 8412-313 wewn. 38
2016-06-14

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o uruchomieniu z dniem 14 czerwca 2016 r. dwóch dodatkowych programów :

  1. program aktywizacji bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy
  2. program robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia

INFORMACJA

2016-06-08

Wstrzymanie naboru wniosków na staże dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o wstrzymaniu z dniem 10 czerwca 2016 r. naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego.

Powodem wstrzymania naboru jest bardzo duża ilość złożonych w 2016 r. wniosków, znacznie przekraczająca pulę obecnie dostępnych miejsc stażowych.

Jednocześnie PUP informuje, że w przypadku posiadania wolnych środków o zorganizowanie stażu w ramach kolejno uruchamianych programów i projektów, nabór wniosków zostanie wznowiony a informacja podana na stronie internetowej PUP w Nisku.Wnioski złożone po wstrzymaniu naboru a przed ogłoszeniem następnych naborów nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2016-07-01
do 2016-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Nisko Doradca zawodowy 16 od 2016-07-01
do 2016-09-30
< poprzednia 1 następna >